Bản đồ
  • Căn hộ chung cư Chung cư Gamuda

    Chung cư Gamuda

    Nội dung giới thiệu tóm tắt xuất hiện ở đây như thế này. Độ dài được giới hạn khoảng 200 ký tự. Nội dung giới thiệu tóm tắt xuất hiện ở đây như thế này. Độ dài được giới hạn khoảng 200 ký tự
    Giá tiền: 12 tỷ Loại: Căn hộ chung cư Khu vực: 200 m2 Status: Reserved