Ngày 08/12/2018 Báo cáo Tiến độ Xây Dựng Dự Án Flc Tropical City Hà Khánh


Với tiến độ xây dựng thần tốc của dự án Flc Tropical City  tại khu đất 87 ha thuộc phường Cao Xanh và p. Hà khánh thành phố Hạ Long nhìn chung đã san nền 100% và thi công từng khu vực lộ trình đề ra của Ban Quản Lý Dự án Flc Tropical City. 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN FLC TROPICAL CITY

Ngày 08/12/2018


Ngày 08/12/2018, đơn vị quản lý và thi công dự án Flc Tropical Hà Khánh báo cáo tiến độ xây dựng đối với dự án như sau: 

I. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG FLC TROPICAL CITY phần CỔNG CHÍNH: 

Tiến độ triển khai hiện tại đã thi công xong phần thô đến hết mái cổng vào dự án Flc Tropical City.

Kế hoạch tuần tới: Thi công xây và trát cổng chào đạt 20%

Dưới dây là 1 số hình ảnh về tiến độ Flc Tropical City : Phần cổng Chào

Báo cáo tiến độ xây dựng FLC Tropical City_Page_2.png

Hình ảnh Tiến độ Xây dựng dự án Flc Tropical City - Cao Xanh Hà Khánh | Phần Cổng Chào

II. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG FLC TROPICAL CITY phân khu Chung Cư: 

- Tiến độ triển khai dự án phân khu Chung cư Flc Tropical City:  Hoàn thiện móng Block 3 (tòa số 3) , thi công sàn tầng 2 Block 2 đạt 50%

- Kế hoạch thi công tuần tới: Thi công Cột , Vách, Dầm sàn tầng 2 Block 3. Đổ sàn tầng 2 Block 2 đạt 100%
Báo cáo tiến độ xây dựng FLC Tropical City_Page_3.png

Hình ảnh Tiến độ Xây dựng dự án Flc Tropical City - Cao Xanh Hà Khánh | Phần Chung cư

III. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG FLC TROPICAL CITY phân khu BONTANIC GARDEN: 

- Tiến độ triển khai dự án phân khu BOTANIC GARDEN dự án Flc Tropical City:  Thi công đạt 60%

- Kế hoạch thi công tuần tới: San Lấp khoảng 65%

Báo cáo tiến độ xây dựng FLC Tropical City_Page_4.png

Hình ảnh Tiến độ Xây dựng dự án Flc Tropical City | Phân Khu Botanic Garden

III. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG FLC TROPICAL CITY phân khu Bali Forest: 

- Tiến độ triển khai dự án phân khu BALI FOREST dự án Flc Tropical City:  Thi công đạt 60%

- Kế hoạch thi công tuần tới: San Lấp khoảng 65%

Báo cáo tiến độ xây dựng FLC Tropical City_Page_5.png

Nguồn: Flc Group
Bình luận